Sustav MACH u ApartHotelu Vucko na Jahorini

ApartHotel Vucko je u sklopu skijaškog centra na Jahorini 33 km od Sarajeva. To je jedan od najpoznatijih skijaških centara u Bosni i Hercegovini. Obijekt je izgraden prije 3 godine i od pocetka je u planu bio sustav MACH.
78 soba opremljeno je kompletnim sustavom koji ukljucuje i bežicne senzore (kontakti vrata/prozora, nadzor minibara, upravljanje sa svjetlima).
Pored nadzora soba, instalirana je i kontrola pristupa.

 
TEMA80AW bežicni vatrodojavni sustav u Restaurantu Elegant u Vinkovcima
Sustav vatrodojave TEMA80 je postavljen u Restaurantu Elegant u Vinkovcima. Tim projektom je potvrden bežicni sustav unutar obijekata koji se bave ugostiteljstvom.>>>
TEMA80AW bežicni vatrodojavni sustav u Zgradi CROZ-a u Zagrebu
Sustav bežicne vatrodojave TEMA80 je postavljena u zgradi CROZ u Zagrebu. Sustav je postavljen u na tri kata zgrade. Ovim projektom su potvrdene prednosti bežicnog sustava.>>>
 
 

proizvodi | usluge | reference | o nama | kontakt
toner.je.to
| www.cro.net | www.automatizacija-apartmana.com
International partners - United Kingdom: www.interiorcontrol.co.uk | Jordan: www.hosprosystems.com
Copyright © 1995-2011  Majur d.o.o. Sva prava pridržana