Sustav MACH u Hotelu Evropa u Sarajevu

Hotel Europa u starom dijelu Sarajeva je objekt nastradao u ratu tako da je nakon toga bio u potpunosti obnovljen. Sada ima 5 zvjezdica. S rekonstrukcijom u planu je odmah bio sustav MACH-a.
160 soba opremljeno je kompletnim sustavom koji ukljucuje i bežicne senzore (kontakt vrata/prozora, nadzor minibara, detekcija poplave, upravljanje sa svjetlima).
Pored senzora soba instalirana je i kontrola prolaza i ulaza u garažu.

 
TEMA80AW bežicni vatrodojavni sustav u Restaurantu Elegant u Vinkovcima
Sustav vatrodojave TEMA80 je postavljen u Restaurantu Elegant u Vinkovcima. Tim projektom je potvrden bežicni sustav unutar obijekata koji se bave ugostiteljstvom.>>>
TEMA80AW bežicni vatrodojavni sustav u Zgradi CROZ-a u Zagrebu
Sustav bežicne vatrodojave TEMA80 je postavljena u zgradi CROZ u Zagrebu. Sustav je postavljen u na tri kata zgrade. Ovim projektom su potvrdene prednosti bežicnog sustava.>>>
 
 

proizvodi | usluge | reference | o nama | kontakt
toner.je.to
| www.cro.net | www.automatizacija-apartmana.com
|
Copyright © 1995-2024  Majur d.o.o. Sva prava pridržana